Uw bijdrage

Wanneer u Early Bird een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen via een financiële bijdrage.

Daarvoor kunt u uw bedrag overmaken aan de Early Bird op bankrekeningnummer 11.26.01.898 te Drunen.