Schoolvoorbereidende klas
Vanaf ongeveer drie jaar, of eerder, gaat uw kind, zonder dat u in de groep aanwezig blijft, naar het schoolvoorbereidende klasje. In een kleine groep raken de kinderen vertrouwd met de manier van werken, zoals die straks op de basisschool gewoon is. De basisschool, waarin je je als kind prettig en veilig moet kunnen voelen in een grote groep kinderen. Er wordt veel gevraagd van de kinderen. Ze moeten kunnen blijven zitten op hun stoel en opdrachtjes uitvoeren, zoals de juiste kleur kraal op een rekje doen. De aandacht erbij houden als de fotomap van een ander kind wordt bekeken. Leren hoe een ander kind heet en reageren op hun eigen naam. Zelf een puzzel kunnen maken, terwijl anderen een werkje doen. Of tekenen, terwijl er ergens anders afleidend geluid is.

Thema:
Iedere periode komt een bepaald thema aan bod. Voorbeelden zijn de thema's dieren, de seizoenen of een feest zoals sinterklaas en kerstmis.
Binnen het thema komen allerlei onderwerpen aan bod, zoals groot - klein. De oudsten zullen ook met tellen bezig zijn.

Voorbeeldochtend van de schoolvoorbereidende klas
U brengt uw kind naar het schoolvoorbereidende klasje en kunt uw kind even laten wennen tot er afscheid genomen wordt. We beginnen met ons welkomstlied. We zoeken onze eigen foto en gaan voor de groep staan. We laten iedereen de foto zien en zingen "hallo, hallo, hallo, ik ben ...". Hierna zoeken we onze naamkaart erbij en hangen die met de foto op het magneetbord. We maken een begin met ‘Leespraat’ door het zoeken van de eigen naamkaartjes (zie ook Stichting Scope bij de links).

Tijd voor limonade en fruit. Ook in de pauze hebben we leermomenten zoals drinken uit een beker, wachten aan tafel tot we klaar zijn en stukjes fruit eten met een vorkje. Ook het tellen komt terug: hoeveel bekers hebben we nodig? Hoeveel vorkjes?

Na de pauze wordt er een kwartiertje vrij gespeeld. Daarbij is er aandacht voor het helpen, kiezen en het samen spelen. Daarna is het tijd voor werken aan tafel zoals puzzelen, een lottospelletje, kralen rijgen, kleuren of verven.

Ter afsluiting zingen we gezamenlijk het lied: "dag kindertjes, dag kindertjes, tot de volgende keer ... "

Peuterplusgroep
Doelstelling
- Stimuleren en en verhogen van de concentratie.
- Ontwikkeling van de spraak-taal.
- Ontwikkeling van grof motorische vaardigheden.
- Stimulering van fijne motorische vaardigheden.
- Het stimuleren en ontwikkelen van de sociale vaardigheden.
- Te komen tot het uitvoeren van kleine opdrachten.