Speelgroep
De speelgroep is bedoeld voor u en uw kind vanaf 6 weken tot ongeveer 2,5 à 3 jaar. Samen met uw kind werkt en speelt u een ochtend per week onder begeleiding aan de hand van een Early Interventie programma: Kleine Stapjes. In de thuissituatie kunt u verder werken met de diverse activiteiten van de speelgroep, eventueel aangevuld met geleend materiaal.
De leidsters zelf zijn ouder van een kind met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Zij nemen deel aan de cursussen Early Interventie en volgen nieuwe ontwikkelingen.

Voorbeeldochtend van de speelgroep
9.30 - 9.45 uur: Inloopkwartiertje
De kinderen kunnen even 'acclimatiseren', terwijl de ouders bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen week thuis.

9.45 – 10.20 uur: Kring met muziekspel
Uw kind zit, met u achter zich, samen met andere kinderen in de kring. Volgens een vaste structuur worden er liedjes gezongen en activiteiten gedaan met geluid (muziek met rammelbussen, bellenstokjes, etc.).

10.20 – 10.50: Pauze voor verschonen, drinken, rust

10.50 -11.05: Individueel werken
Uw kind gaat aan de slag met op zijn ontwikkelingsniveau afgestemd ontwikkelingsmateriaal. Dit kan een puzzeltje zijn, maar ook een blokkentoren bouwen of plaatjes bij elkaar zoeken.

11.05 – 11.30 uur: Fijne of grove motoriek en spel
Er wordt afwisselend gewerkt aan grofmotorische en fijnmotorische activiteiten. Voor de stimulering van de grove motoriek kruipt uw kind door een tunneltje, doet een balansoefening op de grote fysiobal of rolt op de mat. Om de fijne motoriek en tastzin te bevorderen wordt er gewerkt met verschillende materialen. Uw kind knijpt bijvoorbeeld in zacht brooddeeg, kliedert met slagroom, rijst of zand. Soms wordt er gekleurd met krijt of verf. Ook samen spelen en beurt nemen wordt geoefend door bijvoorbeeld met een bal over te rollen.

11.30 uur: Afsluiting met een lied