Geschiedenis
 

De Early Bird is in 1992 opgericht door Marjo Koemans en Elly Willems vanuit de visie 'gewoon waar het kan, en speciaal waar nodig', een visie die tot op heden ten dage het uitgangspunt is.
Marjo Koemans zoon Rick, met het syndroom van Down, werd in 1987 in Australië geboren. Daar was men toen al bekend met het idee speelgroep, waarbij ouders en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, binnen het Early Interventie programma werkten aan ontwikkelingsstimulerende activiteiten. In Australië was men van mening: Gewoon waar het kan, en speciaal waar nodig. Toen Rick 2,5 jaar was en in Nederland kwam, bleek dat hier voor kinderen in deze jonge leeftijd weinig gedaan werd. De deuren van het medisch kinderdagverblijf gingen open als je 3,5 jaar was.

Samen met Ellie Willems, moeder van een dochter met een verstandelijke beperking, en kleuterleidster binnen het Montessori onderwijs, begon Marjo in 1992 met een speelgroep in de garage achter het huis. Dat in een behoefte werd voorzien bleek direct al toen een zestal ouders met hun kinderen deelnam aan de speelgroep. Vanuit de garage werden gemeente, provincie en zorgverleners uitgenodigd om te komen kijken binnen de early interventie speelgroep om hen zo te overtuigen dat vroegtijdig investeren in de ontwikkeling van heel jonge kinderen een goede zaak is.

In 2008 zijn Ellie en Marjo door burgemeester Willems van de gemeente Heusden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Na een aantal andere locaties maakt Early Bird nu gebruik van een ruimte in Rosmalen. Om de speelgroep, de peuterplus groep en het schoolvoorbereidende klasje nog beter te kunnen begeleiden is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Cello Kinderzorg, een zorgaanbieder in de regio.
In 2009 hebben Ellie en Marjo de leiding aan de speelgroepen overgedragen aan Irit Holdrinet, Maaike Croonen en Natalja van de Louw. Het huidige team bestaat uit Irit Holdrinet, Wendy Verlouw, Astrid Goosen en Silvie Duijndam. Zij stellen zich hieronder voor.

Wendy Verlouw
In 2006 werd ons 2de kind geboren. Hidde, een lekker mannetje met downsyndroom. We hebben met hem de Speelgroep bezocht en later ging hij naar de School-voorbereidende klas van Early Bird. We hebben een mooie tijd gehad waarbij het netwerk van ouders die we ontmoetten ons heeft geholpen om de vragen die op ons pad kwamen te beantwoorden. In de eerste jaren van Hiddes leven heb ik zelf regelmatig workshops en cursussen gevolgd om hem beter te kunnen helpen in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld Denkstimulering bij Stibco, Leespraat bij Stichting Scope en studiedagen bij de VIM.

Toen Hidde klaar was voor de basisschool was het tijd om afscheid te nemen van Early Bird. Het contact met een aantal ouders is gelukkig gebleven en blijkt nog regelmatig waardevol te zijn als er weer een nieuwe beslissing moet worden genomen of een PGB aanvraag moet worden gedaan.

Enkele jaren geleden kwam ik terug bij Early Bird. Nu begeleid ik het schoolvoorbereidend klasje. Ook nu is het weer een goed gevoel, het is mooi om alle kinderen ieder hun eigen ontwikkeling te zien doormaken. Fijn om te merken dat ook deze ouders elkaar kunnen helpen en dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen.

Wendy Verlouw, samen met Leon, ouders van Maud, Hidde en Kick

Silvie Duijndam
De eerste maanden na Daniels geboorte was ik zoekende naar een plek van herkenning, een plek waar ik andere kindjes met downsyndroom kon ontmoeten en ervaringen kon uitwisselen met ouders. Toen Daniel 6 maanden oud was bezochten we voor het eerst de speelleergroep van Early Bird. Daniel vond het er erg leuk en leerde veel. Ook ik leerde er veel door ervaringen uit te wisselen met andere ouders. En naast dat het leerzaam was, was het ook gewoon heel erg leuk!
In de jaren dat je Early Bird bezoekt, bouw je een band op met de leidsters, kinderen en andere ouders. Bij ons is dat ook na het vertrek toen Daniel naar de basisschool ging gebleven. De ouders en kinderen zien we nog regelmatig. Dat is erg waardevol.

Toen Daniel afscheid nam van Early Bird werd mij gevraagd of ik als leidster in het schoolvoorbereidend klasje wilde komen werken. Ik heb altijd erg leuk, interessant en zinvol gevonden om zoveel mogelijk te leren over hoe ik Daniel kan stimuleren in zijn ontwikkeling. Ik heb veel gelezen, ondersteunende gebaren aangeleerd, een workshop Leespraat gedaan, een cursus Dysfatische ontwikkeling en een cursus Stimulering van het Denkvermogen gevolgd. Ik hoefde er dan ook niet lang over na te denken of ik bij Early Bird wilde komen werken. Wat ik heb geleerd en heb ervaren de afgelopen jaren wil ik heel graag delen. Wat is het mooi om ook de ontwikkeling van andere kindjes ook van dichtbij te mogen mee maken. Ik doe het iedere week met heel erg veel plezier!

Astrid Goosen
Ik ben Astrid Goosen en begeleid als vrijwilliger sinds september 2013 de speelgroep van Early Bird. Zelf heb ik een schattige dochter Merel met een licht verstandelijke beperking.

Omdat ik ook mijn weg heb moeten zien te vinden in de mogelijk- en onmogelijkheden van een kind met een beperking, voel ik mij heel verbonden met de ouders en kinderen die zich aanmelden bij Early Bird.

Deze ouders hebben de mogelijkheid om ervaringen en vragen te delen met andere ouders en met begeleiders van Early Bird.
Daarnaast is het voor de kinderen fijn dat zij een eigen ochtend hebben, waarin ze kunnen spelen en leren van ons maar ook van andere kinderen.

Ik zie het als een uitdaging om daartoe mijn steentje bij te kunnen dragen. Met veel plezier en enthousiasme volg ik de ontwikkeling van de kinderen, zij het met kleine stapjes.

Astrid Goosen

Irit Holdrinet
In de lente van het jaar 2002 zette ik, met mijn dochter Merel op de arm, voor het eerst mijn voet over de drempel van de Early Bird. Merel was toen ongeveer 5 maanden oud.
We voelden ons direct opgenomen in de warme, hechte groep waar iedereen dezelfde ervaringen deelde. Ook voelde ik me enorm gerustgesteld door wat ik daar zag: baby's en peuters die, ondanks hun beperking, samen plezier maakten, gelukkig waren en zo veel leerden! Voor mij was de Early Bird een bron van inspiratie en een stimulans om ook thuis aan de slag te gaan met allerlei spelletjes waar Merel wat van kon leren.
Toen Merel de Early Bird verliet en naar de basisschool ging wilde ik nog geen afscheid nemen. Ik volgde cursussen (Feuerstein en Bright Start) en ging een speelgroep mee begeleiden.
Het is fantastisch dat ik nu iets kan betekenen voor mensen die in hetzelfde schuitje zitten als ik destijds. Ik hoop dat ik veel kinderen en ouders kan ondersteunen in die eerste verwarrende tijd en hen op weg kan/mag helpen in hun ontwikkeling!

Gewoon waar het kan en speciaal waar nodig
Tot op heden staat Early Bird achter de denkwijze: Gewoon waar het kan en speciaal waar nodig. Ga ervan uit dat alles wat je voor je kind wenst, mogelijk zou moeten zijn, verzin andere wegen, meer hulp, kleinere stapjes en meer aanpassingen, meer geduld en veel meer tijd, maar laat je dromen niet los.

Early Bird hoopt nog heel lang door te gaan met haar initiatief.