Cello

Cello is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio noordoost Noord-Brabant.

Jong en oud kunnen hier terecht voor wonen, dagbesteding, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld (ambulante) begeleiding, behandeling, logeren of het volgen van een cursus.

www.cello-zorg.nl