Op je eigen wijze

Op je eigen wijze biedt voornamelijk activiteiten en werkbladen rond taal en rekenen. Kant en klare leerpakketten voor het begeleiden van kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, zoals kinderen met het syndroom van Down.
Uit ervaring blijkt dat veel kinderen baat hebben bij deze gestructureerde werkbladen.

Op je eigen wijze richt zich op de circa 20% van de kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Denk hierbij aan kinderen met dyslexie, dyscalculie, kinderen met concentratieproblemen, kinderen die Nederlands als tweede taal leren en verstandelijk gehandicapte kinderen.

Op je eigen wijze is bedoeld voor leerkrachten, LGF-medewerkers in het regulier en speciaal basisonderwijs, logopedisten en ouders.

www.opjeeigenwijze.nl