Stichting Down Syndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met downsyndroom.

De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

www.downsyndroom.nl