Stichting Scope

Doelstelling van de Stichting Scope is het Stimuleren van de Communicatieve en Cognitieve Ontwikkeling van alle kinderen met een duidelijk vertraagde ontwikkeling, in het bijzonder kinderen met downsyndroom, en hun ouders, alsook het bevorderen van hun Participatie en Emancipatie.

Stichting Scope biedt kinderen en ouders perspectief op ontwikkeling met behulp van een mediërende opvoedingsstijl, early intervention en ontwikkelingsgericht onderwijs.

Bij de stichting kunt u in Amstelveen als ouder of begeleider van jonge kinderen met downsyndroom diverse workshops volgen: Leespraat (vroegtijdig leren lezen om te leren praten), Rekenvoorbereiding en de Rekenlijn tot 10.

www.stichtingscope.nl