De Upside van Down

Stichting de Upside van Down zet zich in voor een positiever beeld van Downsyndroom.

Er is al zoveel aandacht voor de zorg die een kind met Downsyndroom met zich meebrengt dat de upside van Down besloot dat het tijd werd nu ook eens aandacht aan de andere kant te besteden.
Want die andere kant bestaat!

www.deupsidevandown.nl