Feuerstein Centrum Nederland

Het Feuerstein Centrum Nederland houdt zich bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

De methode Feuerstein gaat er van uit dat ieder mens tot verandering in staat is. Er wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Een begeleider helpt de input, verwerking en output te reguleren, waardoor hij helpt zelfstandig meer van leersituaties te profiteren.
Cognitieve functies kunnen ontbreken of moeten versterkt worden. De wel goed ontwikkelde cognitieve functies kunnen worden ingezet om problemen te overkomen. Een mediator kan de ouder, leerkracht, onderzoeker of begeleider zijn. De stichting richt zich zoveel mogelijk op de hele leeromgeving door ook ouders, school en leefomgeving te betrekken in de mediatie.

www.feuerstein.nl