Early Bird
 

Voor wie?
Early Bird richt zich op ouders en hun kinderen van nul tot vijf jaar met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking.

Doelen voor u als ouder
- U krijgt ondersteuning bij early interventie door het aanbod van spel, werkvormen en materialen die in de gewone thuissituatie kunnen worden toegepast.
- U kunt ervaringen met andere ouders uitwisselen.
- Eén ochtend per week kunt u ongestoord en onder begeleiding uw kind extra aandacht en stimulans geven.

Doelen voor uw kind, Early Bird stimuleert:
- persoonlijke en sociale vaardigheden in groepsverband door samenspel en beurt nemen;
- grof motorische vaardigheden door binnen en buiten materialen en spelactiviteiten aan te bieden, zoals de schommel, de glijbaan, de kruiptunnel;
- fijn motorische vaardigheden door speciale materialen;
- de taal- en spraakontwikkeling door liedjes en versjes;
- muziekactiviteiten door liedjes en eenvoudige muziekinstrumenten.

Kosten
Ouders zijn welkom om een paar keer vrijblijvend en kosteloos met hun kind te komen kijken en mee te doen. Vervolgens kunnen zij een indicatie aanvragen bij de gemeente van hun eigen woonplaats. Met een indicatie worden de kosten van € 49,50 per ochtend door de gemeente vergoed.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Irit Holdrinet: tel.: 06-21528669.

 

Locatie
Waterleidingstraat 2
5244 PE Rosmalen

Groep

Tijd
Speelgroep:

vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur

Schoolvoorbereidend klasje: woensdag van 09.30 tot 11.30 uur